Micropur

Micropur Antichlorine

Væske som nøytraliserer klor og gjenoppretter vannets naturlige smak.

pris kr 129,00

Detaljer

Micropur Classic

Vannrensende tabletter til klart vann. Fjerner bakterier.

pris kr 229,00

Detaljer

Micropur Forte

Vannrensende tabletter til klart vann. Fjerner protozoer, bakterier og virus.

pris kr 299,00

Detaljer

Nordic Outdoor AS | P.O. Box 1533 Stoa, 4856 Arendal, Norway | +47 37 00 28 00| post@nordic-outdoor.no| NO965511148MVA

Levert av EVRY AS, Kristiansand