Punkteringsbokser

På punkteringsbokser stikkes det hull i boksen ved montering. En slik boks må brukes til den er helt tom.

Coleman punkteringsboks

190 g punkteringsboks med gass.

pris kr 39,00

Detaljer

CV260 punkteringsboks

Gassboks med butan/propan.

pris kr 29,00

Detaljer

CV360 butangass

Ren butan.

pris kr 99,00

Detaljer

Nordic Outdoor AS | P.O. Box 1533 Stoa, 4856 Arendal, Norway | +47 37 00 28 00| post@nordic-outdoor.no| NO965511148MVA

Levert av EVRY AS, Kristiansand